Från idé till färdig gestaltning

Scenografi • Gestaltning av miljöer • Utställning & Event • Kommunikation

Scenografi & Gestaltning

Förverkliga dina drömmars scen genom att låta Emanuel Petersson rita nästa scenografi. Emanuel är scenografen bakom Nötknäpparen på Lorensberg, Pang i Bygget på Fredriksdal och många av Carl-Einar Häckners varietéer.

Låt utställningar, event eller skyltar bli oförglömliga genom konceptdesign som blandar det bästa mellan strategisk kommunikation och magisk scengestaltning.

Kontakta Emanuel Petersson eller Lisa Göthberg för mer information.

Scenografi

Emanuel Petersson har skapat drömska scenografier för både stora och små scener genom åren. Han har blivit hyllad för bland annat Nötknäpparen av Svenska Balettskolan på Lorensbergsteatern, Fredriksdalsteaterns uppsättningar, Carl-Einar Häckners varietéer och Tomas von Brömsen på Lisebergsteatern. Som scenograf har han ett nära samarbete med regissören och det kreativa teamet och skapar utifrån fria eller snäva ramar beroende på önskemål. Hans formgivning präglas av cirkuskitsch, svärta och lekfull detaljrikedom. Han lägger sin själ i att skapa ett unikt uttryck från idé ända till det sista penseldraget när scenen står klar inför premiär.

Förverkliga dina drömmars scen genom att låta Emanuel rita nästa scenografi!

Utställning & Event

Genom att blanda det bästa mellan strategisk kommunikation och magin i scengestaltning, kan Hede Ateljé skapa oförglömliga koncept för bland annat inomhus- och utomhusmiljöer, utställningar, event, skyltar eller andra kommunikationsuppdrag! Oavsett om du kommit långt eller kort i din tankeprocess kan vi hjälpa dig att utforma en lösning som kommunicerar det du vill få fram, från idé till färdig produkt. Låt oss skapa miljöer där vi plockar fram känslan från en viss genre eller tidsepok och ger den autentisk karaktär som fångar besökaren. Om det finns önskemål på annorlunda detaljer eller tekniska funktioner så har vi stor erfarenhet att skapa unika lösningar.

Lisa Göthberg är lyhörd för idéer och önskemål och är van att jobba med koncept och strategi inom kommunikation. Hon har ett brinnande intresse för hållbarhetskommunikation och har skapat kommunikationsmaterial och projektlett event med social och ekologisk hållbarhet i centrum.

Scenografi- och gestaltningsuppdrag