Scenografi - En bättre värld

Scenografi och dekorbygge för Carl-Einar Häckners föreställning En bättre värld på Liseberg 2010