Filmen när vi bygger Dirty Dancing

Filmen från när vi bygger scendekor för Dirty Dancing på China Teatern.