Carl-Einar Häckner satte för 16:e året i rad upp sin sommar-varieté på Stora Scenen på Liseberg. Årets föreställning hette Kom hem och scenografin och dekoren togs fram av Carl-Einar i samarbete med Hede Ateljé. Vi använde ett alldeles nytt och spännande sätt att bygga upp scenen. Utifrån en detaljerad skiss fräste vi ut konturerna på slottet och klädde med ett tunt tyg. Effekterna som kunde skapas med olika typer av ljussättning på det delvis genomskinliga slottet, blev mycket uppskattade.