Minnesträd Håjum begravningsplats - Hede Ateljé - formgivning och konstruktion