På uppdrag av designers och arkitektbyråer får vi ibland i uppgift att ta fram prototyper för funktionstest och presentation.