Svenska Kyrkans satsning på 2017 års Bokmässa i Göteborg var större än någonsin. Temat för medverkan var Om:Bildning och på tre olika scener hölls föreläsningar på temat. Bildningstanken bygger på föreställningen att varje människa har en inneboende potential att växa som människa. Man lyfte också frågan om hur viktigt bildning är för att upprätthålla ett demokratiskt samhälle.

Hede Ateljé fick förmånen att vara med gestaltningsgruppen när idéerna för den stora montern växte fram, för att sedan kunna leverera specialbyggd inredning, dekor och rekvisita. Temat lyftes fram bland annat av den kupolformade transparenta scenen som syntes på långt håll och ett stort blankt rött ”kunskapens äpple” som placerades mitt i montern.

Foto: Magnus Aronson